جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/ocsp-request

اصطلاح مرجح

application/ocsp-request  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: ocsp-request

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashocsp-request

این مفهوم را بارگیری کن: