جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

application > application/ocsp-response

اصطلاح مرجح

application/ocsp-response  

مفهوم اعم

اصطلاح‌های مدخل

  • application: ocsp-response

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/media-type/applicationslashocsp-response

این مفهوم را بارگیری کن: