جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

Abstyles License  

نوع

  • http://spdx.org/rdf/terms#License

نیز نگاه کنید به:

  • https://fedoraproject.org/wiki/Licensing/Abstyles

URI

http://spdx.org/licenses/Abstyles

این مفهوم را بارگیری کن:

RDF/XML TURTLE JSON-LD آخرین بازنگری 5/14/20