جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

Status of training resources

شرح

Used in the SSH Training Discovery Toolkit for sources.

ناشر

SSHOC WP6

سازنده

Klaus Illmayer

مشارکت کننده

Members of SSHOC WP6

زبان

en

نسخه

0.2.1

ساخته شده

Tuesday, March 22, 2022 12:49:15

آخرین بازنگری

Monday, January 23, 2023 16:02:06

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshoc-training-resource-status/

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان