جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

اطلاعات واژه‌نامه‌ها


عنوان

SSH Open Marketplace Keyword

نسخه

0.1a

شرح

All the keywords used in the SSH Open Marketplace: coming from various sources.

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/

شمار منابع بر پایه نوع

نوعشمار

شمار اصطلاح‌ها بر پایه زبان

زبان اصطلاح‌های مرجح اصطلاح‌های جایگزین اصطلاح‌های پنهان