جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

agenda item metadata  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/agenda%20item%20metadata

این مفهوم را بارگیری کن: