جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

acoustic  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/acoustic

این مفهوم را بارگیری کن: