جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

اصطلاح مرجح

ancient-greek  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/ancient-greek

این مفهوم را بارگیری کن: