Sök i vokabulär

Innehållets språk

Begreppsinformation

Föredragen term

Annotations of gestures and speechgesture referents  

URI

https://vocabs.sshopencloud.eu/vocabularies/sshomp-keyword/Annotations%20of%20gestures%20and%20speechgesture%20referents

Ladda ned detta begrepp: